Biológiatudományi Intézet

MTA-SZIE Agroökológiai Kutatócsoport

A Magyar Tudományos Akadémia 2019. július 1-től 21 új kutatócsoport működését támogatja a hazai egyetemeken, az egyik ilyen csoport intézetünkben alakul.
 
 
A kutatócsoport vezetője Dr. Nagy Zoltán.
 
A kutatási téma címe: Agroökoszisztémák rezilienciájának vizsgálata működésük idő- és térbeli variabilitása alapján.

Kutatási koncepció:

A felszín-légkör rendszer melegedésével, az időjárási szélsőségek gyakoribbá válásával, illetve az élelmiszertermelési igények várható növekedésével az ökoszisztéma szintű adaptációról és rezilienciáról szóló ismeretek fontossága is nő. Eddigi vizsgálataink szerint a rezilienciában jelentős szerepe lehet az ún. memória-hatásnak, ezen belül a megelőző évek csapadékviszonyainak. A problémakört a már meglévő és a mérendő ökoszizstéma léptékű idősoros adatok több időskálájú elemzésével és modellezéssel kívánjuk vizsgálni. Az elemzések, illetve a modellezés az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetével folytatott együttműködés keretében 2018 őszétől két, szántóföldre telepített örvény-kovariancia állomás, a SZIE MKK NÖFI által fenntartott bugaci (gyep, 2002-) és kartali (szántóföld, 2017-), továbbá a hegyhátsáli örvény kovariancia állomások (közreműködő kutató, ELTE, gyep, 1999-2000, 2006-) adatain alapulnak.
Az elsődleges ökoszisztéma funkciók (szén- és vízforgalom) térbeli változatosságának felmérésével és elemzésével a térbeli változatosság adaptációt/rezilienciát szolgáló szerepét tervezzük vizsgálni, illetve kimutatni. E célt elérendő, a távérzékelési lehetőségek eddig nem tapasztalt mértékű bővülésével és a csoport e tárgyban szerzett tapasztalataival lehetőség nyílik az ökoszisztéma funkciók nagy térbeli felbontású elemzésére, egyes ökoszisztéma funkciók (evapotranszspiráció, produkció) távérzékeléssel szerzett térképei, illetve ezek más ökoszisztéma funkciókkal (pl. bruttó primer produkció) adott korrelációi alapján.
A földhasználati gyakorlat, illetve a művelésmód üvegházgáz-mérleget befolyásoló hatásának vizsgálatával mezőgazdasági rendszerek - ezen belül a gyepek és termesztett növények – adaptációs lehetőségeit, kiemelten a vízhasznosítást és a talaj szerves széntartalmának alakulását kívánjuk vizsgálni, eddigi eredményeink szerint a mérleget a használati gyakorlat lényegesen befolyásolja.
A program gyakorlati hasznosíthatósága a közel valós idejű, evapotranszspiráció-becslés kidolgozásában (növényi stressz-állapot térbeli jellemzése, öntözés-tervezés) és a hazai agro-ökoszisztémák ÜHG mérlegének becslésében, annak módszertani elfogadottságában jelenik meg.

magyar