Biológiatudományi Intézet

Növénytani Tanszék

 

 

  Név Beosztás Telefon
06 28 522 000 / mellék
Email szobaszám (Főépület)
Dr. Nagy János György tanszékvezető, egyetemi docens 1754 nagy.janos@mkk.szie.hu I. em 1054
Dr. Szerdahelyi Tibor ny. egyetemi docens 1753 szerdahelyitibor.lajos@gmail.com I. em. 1061
Dr. Saláta-Falusi Eszter egyetemi docens 1753 falusi.eszter@mkk.szie.hu I. em. 1061
Tolnai Márton tudományos segédmunkatárs 1763 martontolnai.geo@gmail.com I. em. 1049
Dr. Gilián Lilla Diána egyetemi tanársegéd 1754 lilla.gilian@gmail.com I. em. 1054
Járdi Ildikó PhD hallgató 1753 ildikojardi@gmail.com I. em. 1061
Dudás János PhD hallgató   dudass.janoss@gmail.com  

 

magyar