Biológiatudományi Intézet

Dr. Nagy János György

Beosztás: tanszékvezető egyetemi docens

Munkahely: Szent István Egyetem, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tel.: (36-28) 410-200/1764 Fax.: (36-28) 410-804

Email: nagy.janos@mkk.szie.hu

Lakás: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 4/a fszt. 1.

Születési idő, hely: 1969. október 16., Jászberény

Családi állapot: nős, két gyermek édesapja

Egyetemi képzés, képesítések, tudományos fokozatok:
1994. - biológia-kémia szakos tanár, KLTE
2003. Ph.D. Biológiatudomány (SZIE BDI)
2008. habilitáció, Biológiatudomány (SZIE BDI)

Nyelvvizsgák, nyelvismeret:
Angol nyelv: Állami középfokú „C”
Orosz nyelv: Állami szakmai alapfokú „C”

Munkahelyek és beosztások.
1994 – tanszéki mérnök (GATE MTK NÉTT)
1998 – egyetemi tanársegéd (GATE MTK NÉTT majd jogutód: SZIE MKK NÉTT),
2004 – egyetemi adjunktus (SZIE MKK NÉTT majd jogutód: SZIE MKK NÖFI)
2010 – egyetemi docens (SZIE MKK NÖFI)

Főbb kutatási témakörök:
Hazai és külföldi területek flórájának és vegetációjának cönológiai, vegetációdinamikai, ökológiai és természetvédelmi vizsgálata, értékelése.
Tudományszervezés, tudományos testületi tagság:
Magyar Biológiai Társaság Botanikai szakosztályának valamint az
Ökológiai és Természetvédelmi szakosztályának a tagja
A SZIE Biológiatudományi Doktori Iskolájának Titkára

Publikáció:

Könyv:
Hazai könyv szerkesztés: 3
Nemzetközi könyvfejezet (négy oldalnál hosszabb): 1
Hazai könyvfejezet (négy oldalnál hosszabb): 15
Hazai könyvfejezet (négy oldalnál rövidebb): 16

Tudományos folyóiratcikkek:
SCI folyóiratokban: 4
SCI folyóiratok által hivatkozott folyóiratokban: 19
Hazai folyóiratokban: 8

Konferencia kiadványok (Proceedings):
Nemzetközi (angol nyelven): 12
Hazai (magyarul): 5

Konferencia előadás, poszter összefoglalók:
Nemzetközi: 11
Hazai: 52

Egyéb tudományos közlemény:
Kutatási jelentések (öt oldalnál hosszabbak): 8
Összes IF: 8,356

Oktatás:
1993 – 94 KLTE Növénytani Tanszék, (gyakorlatvezető demonstrátor: növényszervezettan)
1994 - GATE NÉTT jelenleg SZIE NÖFI,
TDK(országos): 1 fő különdíj (2005)
Szakdolgozat témavezetés: 5 MSc, + 7 fő folyamatban,
PhD témavezetés: fokozatszerzés: 1 fő, + 3 fő folyamatban
Tantárgyfelelős (Neptun szerint): SMKNN4311IN Növényföldrajz és társulástan, SAOOK314BIOL Növényrendszertan 1. (elmélet), SAOOK32GBIOL Növényrendszertan 1. (gyakorlat), SAOOK321NRAB Növényrendszertan 2. (elmélet), SAOOK321NRGY Növényrendszertan 2. (gyakorlat), SJFTH2017TN Egészségtan, SJKTH1347TN Egészségtan, SJKTH2478TN Funkcionális amatómia, SJKTH3457CN Botanikai és madártani megfigyelések,
Oktatott tárgyak (Neptun szerint): SAOOK314BIOL Növényrendszertan 1. (elmélet), SAOOK32GBIOL Növényrendszertan 1. (gyakorlat), SAOOK321NRAB Növényrendszertan 2. (elmélet), SAOOK321NRGY Növényrendszertan 2. (gyakorlat), SMKNN4311IN Növényföldrajz és társulástan, SMKNN3315AN Fűszer- és gyógynövényismeret, SMKNNX052KN Környezetvédelem biológiai alapjai II., SMKAL2062TN Természetvédelmi biológia

Szakdolgoztai, TDK témák és PhD lehetőségek
1. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Jászságban (témavezető: Dr. Nagy János)
2. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Nagykunságban (témavezető: Dr. Nagy János)
3. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Beregi síkon (témavezető: Dr. Nagy János)
4. Florisztikai és cönológiai vizsgálatok a Gödöllői-dombságban (témavezető: Dr. Nagy János)
5. Különböző wetland területek vegetációdinamikai vizsgálata (témavezető: Dr. Nagy János)
6. Vizes élőhelyek kvantitatív és kvalitatív botanikai vizsgálata (témavezető: Dr. Nagy János)
7. Az észak-alföldi tőzegmoha lápok vegetációjának és flórájának fejlődése (témavezető: Dr. Nagy János)
8. A Carex stenophylla alakkör taxonómiai revíziója (témavezető: Dr. Nagy János)
9. Védett és fokozottan védett növényfajok ex-situ konzervációja (témavezető: Dr. Nagy János)

magyar