Biológiatudományi Intézet

Dr S.-Falusi Eszter

Született: 1981.03.15.; Mór
E-mail: falusi.eszter@mkk.szie.hu
Tel.: +36-28-522-000/1753
Munkahely: Szent István Egyetem, Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék
Címe: 2100-Gödöllő Páter K.u.1.

Egyetemi docens, MK Kari TDT titkár

Kutatási érdeklődés:
• Vízi vegetáció térképezése.
• Hosszú távú vízminőség-monitoring lehetőségei.
• Antropogén hatások és a vízi vegetáció kapcsolata a kiskunsági belvízelvezető csatorna-rendszerben.
• Élőhely-térképezés és térinformatikai elemzés.

Tanulmányok:
• 1999-2004 Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi és tájökológiai szakirány (SZIE MKK Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet)
• 2004-2007. Ph.D. hallgató (Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola)
• 2011. Környezettudományok doktora „A makrofita vegetáció összehasonlító térképezése és monitorozása németországi és magyarországi vízfolyásokban”

Korábbi munkahelyek és beosztások:
• 2007-2010. tanszéki mérnök SZIE MKK KTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
• 2011-2013. egyetemi tanársegéd, SZIE MKK KTI Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
• 2013-2015 egyetemi adjunktus, SZIE MKK NÖFI Növénytani Tanszék
• 2015 - egyetemi docens, SZIE MKK NÖFI Növénytani Tanszék

Szakmai tevékenységek: 
• 2014-2016 „Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken”, Svájci-Magyar Együttműködési Program, SH/4/8
• 2010-2013 HABIT-CHANGE "Adaptive Management of Climate-induced Changes of Habitat Diversity in Protected Areas" INTERREG IV B CENTRAL EUROPE program
• 2010-2012 TRACOPI - Enhancing local program based innovation and development – a landscape and natural resources perspective, Leonardo da Vinci program
• 2010-2011 BioBio - Indicators for biodiversity in organic and low-input farming systems, (Biodiverzitás indikátorok bio- és extenzív gazdálkodási rendszerekhez) FP7, koordinátor: Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) Kutatási Központ, Svájc
• 2003/2004 Die Makrophyten-Kartierung nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie der Donau in Baden Würtenberg. Németország Donaueschingen – Ulm, Universität Hohenheim, Duna/Bodensee Vízügyi Igazgatóság és Baden-Würtenberg Tartomány megbízásából.
• 2003/2004 Tisza River projekt Real-life scale integrated catchment models for supporting water- and environmental management decisions Contract EVK1-CT-2001-00099
• 2003- Multifunctional Integrated Study Danube Corridor and Catchment, Bécsi Egyetem Ökológiai és Természetvédelmi Intézet Hidrobotanikai Részleg

Nyelvismeretek: 
Angol nyelv: Állami középfokú „A+B”
Német nyelv: Állami középfokú „C”

Tagság:
1991- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
2003- Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, tag (ügyvivő testület tag 2003-2006)
2004- Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztály, tag (elnökségi tag 2014-, jegyző 2016-)
2007- Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztály; Vizes élőhely-védelmi Szakosztály
2012- MTA VIII. Biológiai Tudományok Osztálya Ökológiai Tudományos Bizottság köztestületi tag

Oktatott tárgyak
Fajvédelem és ökoszisztéma-szabályozás, tárgyfelelős
Védett növények Magyarországon, tárgyfelelős
Vízinövény biomonitoring és térképezés, tárgyfelelős
Madárvédelmi terepgyakorlat, tárgyfelelős

Növénytan (Biológia II.), előadó és gyakorlatvezető
Növényrendszertan és -társulástan, gyakorlatvezető
Flóra- és vegetációtérképezés, előadó és gyakorlatvezető
Természet- és tájvédelem, előadó és gyakorlatvezető
Falusi és ökoturizmus, előadó és gyakorlatvezető

Szakdolgozati, TDK témák
1. Makrofiton térképezés vízfolyásokban, holtágakban, tavakban
2. Duna-Tisza közi csatornarendszer növényzetének monitorozása
3. Hínárfajok indikációs értékének elemzése, irodalmi adatainak feldolgozása
4. Élőhely-térképezési adatok összehasonlító térinformatikai elemzése

 

Publikációk

magyar